Dyreværnsloven

Her er de vigtigste paragraffer, som vores arbejde med dine dyr er bygget på.

Du skal ikke være bange for at vi melder dig til Fødevarestyrelsen eller Dyrenes Beskyttelse, medmindre vi vurderer at dyrene er direkte mishandlede. Bare fordi dit hegn måske ikke er helt efter forskrifterne skal du ikke være nervøs for os. Vi vil altid hellere tage snakken med dig først!

§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov….

§ 3 stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

§ 3 a. Det er forbudt at have seksuel omgang med eller foretage seksuelle handlinger med dyr…

§ 5. Dyr må ikke tvangsfodres, medmindre det er påkrævet for at behandle dyret mod sygdom.

Desuden fodre vi ikke med levende dyr, andet end insekter, orme og snegle.

Vil du læse resten af Dyreværnsloven, kan du læse den direkte på Retsinformation.dk ved at trykke på knappen nedenfor.