Pasningsvejledning

Beskrivelse af dyret og pasning

Vi har som en service til dig udviklet flere forskellige vejledninger til pasning. Derfor kan du slå dit dyr op her på hjemmesiden og få vores input til, hvordan du bedst passer på dit dyr. Her lægger vi vægt på, dyrets biologi og hvad dyret har behov for. Det værende; føde, social adfærd og omgivelser.

Er dit dyr ikke blandt vores vejledninger, eller har du et mere specifikt problem? Tøv ikke med at kontakte os! Vores online rådgivning er altid gratis.

Axolotl

Størrelse: 20 – 25 cm.

Levetid: Ligesom andre padder kan axolotlen blive ret gammel. Typsik mellem 10 -15 år.

Anlæg: Axolotlen er vandsalamander og skal derfor bo i et ferskvandsakvarium. Den har brug for koldt vand (12 – 20 grader) og det er derfor nødvendigt at tilslutte køling i sommer månederne. Akvariet skal have et bundareal på 35×70 og det må ikke være højere end det er bredt. Bundlaget skal være sand og der skal være rigeligt med gemmesteder, da dyret ikke har øjenlåg.

Føde: Axolotler er kødædere og skal have varieret kost. Man kan tilbyde et fuldfoder i pilleform og supplere med f.eks. røde myggelarver, rejer og regnorm.

Social adfærd: Dyret er ikke social og bør ikke holdes sammen, andet end i par. De æder hinanden hvis størrelsesforskellen er for stor.

Formering: Hunnen lægger fra 100 – 1000 æg, som klækker efter 14 – 17 dage. Ungerne skal klare sig selv og bliver ædt af de voksne hvis ikke de er flyttet hurtigt nok.

Axolotlen er kendt for at kunne regenere sin krop og sine organer. Nu er axolotlen udryddelsestruet i naturen

Download vejledning her

Congo snegl

Størrelse: Congosneglen er en af verdens største snelgearter med en kropslængde optil 30 cm. Huset er typisk lys/mørk brunt og kan nå en længde på 20 cm.

Levetid: 8 – 10 år.

Anlæg: Congosneglen har brug for fugt og trives bedst i et terrarie med jordbund. Indret terrariet med rødder, mos og grene. Vælger du at sætte planter ind vil du fortryde det! En voksen snegl vil gerne have et lille vandbad, evt en urtepotte underskål. Unger kan drukne.

Føde: Sneglen æder alt levende og dødt plantemateriale, men er også kendt for at æde ådsler i naturen. Her fodre vi med diverse planter og supplere med fiskefoder.

Social adfærd: De tænker ikke så meget over hinandens eksistens. Det er snegle.

Formering: Congosneglen er tvekønnet og formere sig i et væk hvis den får lov! Vil man ikke have unger anbefales det, at man kun holder én. Sneglen kan lægge optil 200 æg pr kuld, og kan hurtigt få 6 kuld på et år. Det er altså 1200 unger på et år!

Krybdyr er IKKE kæledyr! Det er hobbydyr og skal ikke håndteres mere end højst nødvendigt.

Download vejledning her

Dværg ged

Størrelse: Dværggeden bliver cirka 64 cm høj og kan veje mellem 20 og 35 kg. Det er bukken, der er størst.

Levetid: 10 – 15 år.

Anlæg: Geder har brug for plads til at tosse rundt. Et areal på 15 x 20 meter er fint til 2 -3 geder. Anlægget, eller folden som man også kalder det, skal tilbyde både skygge og læ. Geden er nysgerrig og elsker at lege. Sæt platforme og gerne en vippe op, hvor geden kan finde føde. Geden skal desuden have et tørt og lunt sted at sove. Gerne i savsmuld.

Føde: Geder er drøvtyggere og har brug for meget grovfoder, i form af græs/hø, blade og grene. Geden skal have fri adgang til græs/hø. Er der foder nok på folden, er der ikke behov for at supplere med kraftfoder.

Social adfærd: Geder er sociale og lever i flokke med et hierarki. Geden skal derfor aldrig holdes alene.

Formering: Fra sensommer til tildlig vinter parrer gederne sig. Bukkene er kønsmodne efter 6 måneder og gimmerne efter 12 måneder. Drægtighedsperioden er 150 – 160 dage og de får mellem 1 – 4 kid.

Download vejledning her

Gris

Størrelse: Der er stor forskel på kælegrise. Der findes mange racer indenfor minigrise/kælegrise. Vores maskot, Kiwi aka Grismads Pøller, er et dværg hængebugsvin. De kan veje mellem 25 og 80 kg, og få en længde på mellem 50 og 100 cm.

Levetid: 10 – 15 år

Anlæg: Grise har brug for plads til at øffe rundt. Et areal på 15 x 20 meter er fint til 2 -3 grise. Anlægget, eller folden som man også kalder det, skal tilbyde både skygge og læ. Ikke alle minigrise kan lide at blive våde, men man bør alligevel tilbyde et mudderbad. Grisene skal desuden have et tørt og lunt sted at sove. Gerne i halm.

Føde: Grise er altædende og en varieret kost er vigtig. De skal tilbydes grovfoder i form af valset byg og hø, der suppleres med grønt og evt animalsk protein, som insekter.

Social adfærd: Grisen er social og lever gerne i både store og små flokke. Ønsker man derfor at have kælegris, skal man altid sørge for at have mere end én.

Formering: Når soen kommer i brunst kan ornen bedække hende og hvis alt går godt er der pattegrise efter 3 måneder, 3 uger og 3 dage.

Download vejledning her

Kaniner

Størrelse: De mest almindelige familie kanin racer er mellem 34-50cm og vejer 1-2,5 kg. Hos KiwiZoo har vi både en neutraliseret dværgvædder og store blandingskaniner på mellem 3-5 kg.

Levetid: Kaniner bliver typisk mellem 5-9år kan blive optil 12 år gamle og er typisk mest aktive ved skumring og om natten. Tamme kaniner vil dog være aktive når deres mennesker er det.

Anlæg: De holdes bedst ude i større anlæg, hvor de har mulighed for at hoppe og løbe. Holder man kaniner indendørs, skal de have et bur på mindst 120×80 cm og dagligt have mulighed for at opholde sig på et større areal. Desuden skal der være grave- og gnavemuligheder.

Føde: Føden skal være vegetabilsk og de skal altid have adgang til græs/hø og friskt vand, ad libitum. Brug vandskål, IKKE drikkeflaske da det er mindre hygiejnisk.

Social adfærd: Kaniner er kolonidyr og har brug for kontakt med artsfæller. Derfor er det nødvendigt at holde mindst to kaniner sammen, men da de ikke er rigtigt sociale har de brug for deres eget territorie og masser af plads. Man kan med fordel neutralisere kaninerne, så de har lettere ved at håndtere hinanden.

Formering: Drægtighedsperioden er mellem 29-35 dage og de føder mellem 2-12 unger. Holder man kaniner til slægt- eller kæleopdræt bør man holde hanner og hunner adskilte anlæg, da hunnerne kan blive drægtige allerede lige efter fødsel.

Download vejledning her

Dværg ged

Størrelse: Konge python er en lille slange med en størrelse på optil 1,5 meter.

Levetid: Slangen kan blive meget gammel. Den ældste
registrerede kongepython blev 45 år.

Anlæg: De trives godt i fangenskab. De skal have et naturligt terrarium, det vil sige at det skal indrettes efter dyrets naturlige levested. Terrariet skal være mindst 50 x 100 cm. Temperaturn på 25 grader om natten 28 om dagen. Slangen skal desuden have en varmeplds med 32 grader. Luftfugtigheden skal ligge mellem 60 -70%. Pythonslanger er gode til at bryde ud, så sæt lås på terrariet!

Føde: Kongepython er kræsne, og tager helst byttet frisk aflivet. Dog kan de fleste vænnes til at æde bytte fra frost. Den æder både mus, rotter og daggamlekyllinger.

Social adfærd: Slangen er ikke social, men kan holdes sammen med 2 eller 3 andre, hvis terrariet er tilsvarende større. Dog opnår man det bedste resultat ved at have dem gående enkeltvis. Kongepython er en meget rolig slange og derfor også god til begyndere. De gemmer sig hellere end de bider.

Formering: Hunnen lægger typisk mellem 4 – 6 æg men kan lægge op til 13. Æggene klækker efter 55 – 60 dage og
ungerne er omkring 23 cm.

Krybdyr er IKKE kæledyr! Det er hobbydyr og skal ikke håndteres mere end højst nødvendigt.

Download vejledning her

Land skildpadde

Størrelse: Den græske landskildpadde bliver typisk mellem 20 – 25 cm lang i skjoldet. Det er normalt hunnerne der er størst.

Levetid: Græsk landskildpadde kan blive op mod 100 år gamle, de hvis passes korrekt.

Anlæg: En voksen skildpadde har brug for et anlæg på mindst 1,5 x 2 meter. Anlægget må meget gerne bygges udendørs! Vælger man at have skildpadden gående inde i vinterhalvåret, skal det være løftet fra gulvet, da her ofte er træk. I anlægget skal der være forskellige typer bundlag og et fugtigt område. Desuden en masse skjulesteder og muligheder for at ”klatre”.

Føde: Føden skal være vegetabilsk og de skal altid have adgang til kalk (f.eks. sepiaskaller) og vand. Det bedste føde findes i naturen. Mælkebøtter, slvalderkål og græsarter er blot nogle få eksempler. Vær opmærksom på planter skildpadden IKKE kan tåle og giv aldrig frugt eller salat.

Social adfærd: Skildpadder bør som hovedregl ikke holdes sammen medmindre de er i par og har plads nok. Dog er den græske landskildpadde ganske tilfreds med selskab, men det er ikke et krav, da den trives godt alene.

Formering: Skildpadden er først kønsmoden ved 4 – 6 års alderen. Hunnen graver et hul hvor hun lægger sine æg. Hvor lang tid der går fra parring til æglægning og hvornår de klækker, kan variere meget.

Krybdyr er IKKE kæledyr! Det er hobbydyr og skal ikke håndteres mere end højst nødvendigt.

Download vejledning her